Jacobus Faber docent Latijnse school en Broeder des Gem. Leven
1473 (Deventer) - (Deventer)
C.N. Fehrmann leraar, historicus
1910 (Utrecht) - 1981 (Kampen)
Rhijnvis Feith dichter en ambtenaar
1753 (Zwolle) - 1824 (Zwolle)
Herman Finkers cabaretier
1954 (Almelo) -
J.H. Floh predikant, politicus en schoolopziener
1758 (Krefeld (Pruisen)) - 1830 (Enschede)
S.J. Fockema Andreae rechtshistoricus
1904 (Leeuwarden) - 1968 (Beetsterzwaag)
Ferdinand Fransen ondernemer
1928 (Enschede) -
G.L.G. van Fridagh lid van de Ridderschap
1756 (Zwolle) - 1806 (Dalfsen)