C.N. Fehrmann

leraar, historicus

1910 (Utrecht) - 1981 (Kampen)
Hield zich naast zijn leraarschap aardrijkskunde en geschiedenis aan het Gemeentelijk Lyceum (later Almere College) op velerlei gebied bezig met de geschiedenis van Kampen. Hij was conservator van het Walkate-archief, bestuurslid van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, en redacteur van de Kamper Almanak. Hij wist bij lezingen zijn kennis boeiend te verwoorden en heeft ook veel gepubliceerd.

Meer ...