Het project WIEISWIEinOverijssel is gestart in 2004 en vond plaats onder auspiciën van het Directie Overleg Bibliotheken Overijssel (DOBO). Projectleider was Marcel Mentink en de website werd gerealiseerd door Marc van der Meulen. In 2011-2012 kon met steun van de provincie Overijssel en het Prins Bernhard Cultuurfonds het aantal biografieën flink worden uitgebreid.

De website is een samenwerkingsproject van Athenaeumbibliotheek Deventer, Historisch Centrum Overijssel en Rijnbrink. Vanuit deze instellingen is een redactie gevormd die zorgt voor beheer en uitbreiding van de website.

Auteursrecht
De initiatiefnemers en beheerders van deze website hebben in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteursrecht van individuele fotografen, cartografen, kunstenaar, drukkers en uitgevers, en bestaande rechten te respecteren. Bij enkele foto's die op het internet circuleren is het echter moeilijk de oorspronkelijke eigenaar te traceren.

Als het auteursrecht abusievelijk geschonden is, wordt u verzocht contact op te nemen met de beheerder van deze site, zodat deze fout kan worden hersteld.
Het eigendom en auteursrecht van de meerderheid van de gebruikte materialen berusten bij één van bovengenoemde organisaties.
De afbeeldingen mogen zonder restrictie worden gekopieerd voor persoonlijk gebruik. Voor publicatie of tentoonstelling dient schriftelijke toestemming te worden verkregen van de organisatie of persoon die het auteursrecht van het origineel bezit. Daarnaast is bronvermelding een vereiste.