J.H. Floh

predikant, politicus en schoolopziener

1758 (Krefeld (Pruisen)) - 1830 (Enschede)
Floh studeerde theologie in Amsterdam en werd in 1783 doopsgezind predikant in Enschede, een functie die hij bijna onafgebroken tot 1829 zou vervullen. Hij ijverde in woord en geschrift sterk voor verbetering van het volksonderwijs. Zo schreef hij een handboek voor onderwijzers. Van 1795 tot 1799 was hij actief in de landelijke politiek. Na 1801 trad hij op als schoolopziener, die veel tekortkomingen rapporteerde.

Meer ...