S.J. Fockema Andreae

rechtshistoricus

1904 (Leeuwarden) - 1968 (Beetsterzwaag)
Rechtshistoricus, die veel publiceerde, onder meer enkele werken over Overijselse onderwerpen. Hij was gedurende enkele jaren bestuursld van de VORG.

Meer ...