Jacobus Faber

docent Latijnse school en Broeder des Gem. Leven

1473 (Deventer) - (Deventer)
Jacobus Faber was docent aan de Latijnse school te Deventer en hoofd van het Arme-Fraterhuis. Waarschijnlijk behoorde hij tot de Broeders des Gemenen Levens. Tot zijn grootste verdiensten worden gerekend het uitgeven van de Carmina en de Dialogi van zijn beroemde stadgenoot Alexander Hegius.

Meer ...