Michael Schoengen

archivaris

1866 ( Widdersdorf (Pruisen)) - 1937 (Widdersdorf (Pruisen))
Per 1 januari 1908 werd de uit Duitsland afkomstige Schoengen, die was gepromoveerd op een proefschrift onder de titel ‘Die Schoele von Zwolle’, benoemd tot rijksarchivaris in Overijssel. In deze functie speelde hij een cruciale rol in een ruzie die ontstond tussen het Zwolse Gemeentearchief en het Rijksarchief, landelijk bekend als ‘de Zwolse archiefkwestie’ (zie ook de biografie van J. Wijnbeek). Even eigenzinnig en tactloos als erudiet bezorgde hij zichzelf een moeilijk leven.

Meer ...