Wolter te Riele

architect

1867 (Deventer) - 1937 (Utrecht)
Binnen het omvangrijke oeuvre van de Deventer architect Te Riele neemt de kerkbouw de voornaamste plaats in. Kenmerkend voor zijn ontwerpen is, dat hij ernaar streefde de gelovigen niet te ver van hoofdaltaar en preekstoel te laten zitten. Hij werd gezien als een vertegenwoordiger van de behoudende richting en was daarmee één van de laatste, in de traditie van de middeleeuwse kerkarchitectuur werkende architecten in Nederland.

Meer ...