Adolf van Rechteren

(Pseudoniem: van Heeckeren genaamd van Rechteren)

Drost van Coevorden en Drente en Heer van Almelo

1465 - 1520
Adolf van Rechteren was een niet onomstreden telg uit een invloedrijk en aanzienlijk geslacht. Hij was gedurende twee periodes actief als drost van Coevorden en Drenthe en zat daarmee op een ook voor Overijssel belangrijke positie. Door vererving werd hij eigenaar van de heerlijkheid Almelo en van het kasteel Rechteren te Dalfsen. Vanaf 1512/1513 trad hij op als lid van de ridderschap van Salland en als raad van de bisschop.

Meer ...