Johannes van Ommen

Moderne devoot

1350 (Zwolle) - 1420 (Almelo)
De blinde Van Ommen hoorde in 1380 Geert Grote prediken in Zwolle en sloot zich daarna aan bij de beweging van de Moderne Devotie. Samen met twee anderen stichtte hij een leefgemeenschap in Zwolle. Hij behoorde eerst tot de kloosterlingen op de Agnietenberg, maar begon later in het Land van Vollenhove een nieuwe gemeenschap: de Sint Jans Kamp.

Meer ...