Lebuinus Lebuinus / Liafwin

missionaris

- 0773 (Deventer)
De Angelsaksische geloofsprediker Liafwin of Lebuïnus trok oostwaarts om missiewerk te verrichten onder de heidense Saksen. Gesteund, ook militair, door de Christenkoning Karel de Grote verrichtte hij ten oosten van de IJssel zijn bekeringsarbeid. Allerlei mirakelen die aan hem werden toegeschreven, bezorgden hem spontaan de status van heilige.

Meer ...