Gijs ter Kuile

archivaris

1906 (Ambt Almelo) - 1975 (Zwolle)
Ter Kuile kwam in 1944 terecht in het archiefwezen, na een periode in de gemeenteadministratie. In de jaren 1948-1971 was hij, zetelend in de Sassenpoort, rijksarchivaris in Overijssel. Hij verrichtte veel inventarisaties, voornamelijk van familie- en huisarchieven en van zijn hand verschenen talloze publicaties. Zijn hoofdwerk is het Oorkondenboek van Overijssel, 797-1350.

Meer ...