Anne van der Anne Meiden

Hoogleraar massacommunicatie

1929 (Enschede) - 2021 (Hellendoorn)

De in Enschede geboren Van der Meiden was theoloog en hoogleraar massacommunicatie, maar was in deze regio vooral bekend vanwege zijn bijbelvertaling in het Twents en het voorgaan in kerkdiensten in de streektaal.Meer ...