Frederik van Leenhof

Predikant

(Middelburg) - (Zwolle)
Frederik van Leenhof werd in augustus 1647 in Middelburg geboren als zoon van Wouter van Leenhof en Magdalena van den Berge. Zijn vader, die in 1674 overleed, bekleedde in Middelburg verschillende functies in de kerk, waaronder koorleider van de Gasthuiskerk en van de Vismarktkerk.

Na zijn eindexamen aan het stedelijk gymnasium ging Frederik van Leenhof in 1663 in Utrecht theologie studeren bij Gisbertus Voetius. Uit onvrede met diens conservatieve scholastieke theologie vertrok hij naar Leiden, waar hij bij Johannes Coccejus studeerde. Deze beide theologen vochten in die tijd een geschil uit over de sabbat en de verbondsleer, die de kerk tot ver in de achttiende eeuw verdeelde. Na zijn studie was hij korte tijd (1670-1671) predikant bij de Nederlandse koopmanskolonie te Abbeville in Picardië. Van 1672 tot 1680 was hij predikant in Nieuwvliet in Zeeuws-Vlaanderen. Daar viel hij onder de sterk Voetiaanse classis Walcheren. Eind jaren ’70 probeerde hij Zeeland te verlaten. Hij was enige tijd predikant bij een Nederlands gezantschap in Parijs en in 1679 hofpredikant van Albertine Agnes, de Friese Prinses van Oranje. In 1680 werd hij in Velsen beroepen en kon hij de banden met Zeeland verbreken. Binnen een jaar nam hij een beroep in Zwolle aan waar hij tot zijn dood in 1712 bleef.

Meer ...