Gerrit Bokhorst

schilder en glazenier

1895 (Deventer) - 1972 (Deventer)
Gerrit Bokhorst, kleinzoon van stamvader Hendrik Gerrit Bokhorst nam het schildersbedrijf in de Papenstraat te Deventer over van zijn beide ooms Johan en Engelbartus. Bijna een halve eeuw zette hij het dynamische bedrijf in de traditie van zijn voorgangers voort. Zijn specialiteit waren de talrijke gebrandschilderde ramen in heel Overijssel.

Meer ...