Hendrikus van Dalfsen

onderwijzer en geschiedschrijver

(Genemuiden) - (Apeldoorn)
Hendrik van Dalfsen was hoofdonderwijzer te Steenwijk en was naast het onderwijs op vele terreinen actief. Door zijn streekhistorische publicaties, onder meer over de stormvloed van 1825, die Noordwest Overijssel teisterde, genoot hij ook na zijn dood nog bekendheid.

Meer ...