Trijntje (Catrien) Saunders-Blaauboer

wethouder

1887 (Amsterdam) - 1951 (Deventer)

Trijntje Saunders-Blaauboer was de eerste vrouwelijke wethouder van Deventer. Zij is een goed voorbeeld van vrouwen die in het interbellum politiek actief waren, vooral na de invoering van het vrouwenkiesrecht in 1919. Zij werkte als onderwijzeres in Den Helder waar zij haar politieke carrière begon, en woonde na haar huwelijk in eind 1919 in Deventer. Daar werd zij in 1927 gekozen als raadslid voor de SDAP en werd ze meteen 'wethoudster' van Onderwijs tot 1931. Daarna vervulde zij andere functies in het openbare leven van Deventer en was zij lid van de landelijke Onderwijsraad.Meer ...