J. Geesink

archivaris

1876 (Zwolle) - 1968 (Zwolle)
Geesink werd in 1897 benoemd tot assistent van de rijksarchivaris in Overijssel. Hij bezat toen niet enig archief-diploma, maar dit stond een belangrijke carrière in de historische wereld niet in de weg. Van 1933 tot zijn dood was hij Gemeentearchivaris van Zwolle. Ook was hij buitengewoon actief voor de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, het Provinciaal Overijssels Museum (tegenwoordig Stedelijk Museum Zwolle) en kerkelijke en charitatieve organisaties.

Meer ...