Thomas Berentsz

schilder, landmeter en bouwmeester

1578 (Emmerik) - 1625 (Kampen)
Thomas Berentsz was als typische representant van de (late Hollandse) Renaissance op meerdere terreinen actief. Hij was schilder, landmeter en bouwmeester, zat in het stadsbestuur, was raadgever en bemiddelde bij geschillen. En als er een klok moest worden afgesteld kon hij dat ook. Al deze kwaliteiten ontplooide hij voornamelijk in en rond zijn woonplaats Kampen, waar nog steeds twee van zijn belangrijkste werken te bewonderen zijn: de Broeder- en de Cellebroederspoort. Als remonstrant raakte hij tegen wil en dank verzeild in de toen gangbare godsdiensttwisten, maar dat lijkt zijn carrière niet heel veel schade te hebben berokkend.

Meer ...