Hendrik Geerts

geschiedschrijver voor de kleine man

1887 (Goor) - 1974 (Enschede)
Geerts begon als timmermansbaas bij Van Heek & Co in Enschede, maar bleek over meerdere kwaliteiten te beschikken. Hij werd geschiedschrijver van dit grote textielbedrijf en voerde vaak het woord bij jubilea of bij het afscheid van een werknemer. Ook de gewone arbeider werd door hem uitgebreid in het zonnetje gezet, waarbij hij zich tevoren verdiept had in het leven van de betrokkene. Veel teksten zijn bewaard gebleven en deze geven een beeld van de kleine man, zoals dat maar zelden in publicaties naar voren komt.

Meer ...