Lina Roetert Steenbruggen

vrijwilligster

1888 (Diepenveen) - 1976 (Raalte)
De ongehuwde en zeer energieke Lina Roetert Steenbruggen zette zich op maatschappelijk gebied in voor de gemeenschap van dorp Diepenveen. Ze was meer dan vijftig jaar betrokken bij de door haar opgezette dorpsbibliotheek en bij het bestuur van het plaatselijke Groene Kruis. Bovendien was zij actief bij de VVV, organiseerde zij activiteiten voor de jeugd, regelde kooklessen voor meisjes en gaf ze zwemlessen in de Molenkolk. In 1917 zat zij in de organisatie van opvang van Vlaamse vluchtelingen. Door oudere Diepenveners wordt nog steeds met ontzag over ‘tante Lina’ gesproken.

Meer ...