Mgr. H.J. Koopmans

monseigneur

1876 (Tubbergen) - 1946 (Zwolle)
Schaepman kent iedereen. Maar Tubbergen had nog een illuster katholiek voorman. Minder bekend. Maar wel degelijk ook een 'monseigneur'. Henricus Joannes Koopmans was de oprichter en eerste president van het Klein-Seminarie in Apeldoorn en vervulde belangrijke functies binnen de katholieke kerk.

Meer ...