Johan van Breda

diplomaat

1480 (Kampen) - 1540 (Kampen)
Van Breda begon in 1502 als eenvoudig klerk op het raadhuis van Kampen, maar maakte al spoedig carrière als stadssecretaris en notaris. Ook zijn huwelijk met een niet onbemiddelde koopmansdochter droeg bij aan zijn status. Sinds 1516 maakte hij, soms verre, reizen als diplomaat. Zo speelde hij ook een belangrijke rol bij de onderhandelingen over de overdracht van het wereldlijk gezag in het Oversticht aan Karel V, die in 1528 werd bezegeld.

Meer ...