Willem Koch

(stads)architect

1829 (Valburg) - 1922 (Kampen)
Na in Zwolle zijn bijdrage te hebben geleverd aan de eerste grote stadsuitbreidingen werd Willem Koch in 1863 benoemd tot stadsarchitect in Kampen, waar hij gedurende enkele decennia vele gebouwen ontwierp. Ook buiten Zwolle en Kampen was hij actief, onder meer in Enschede na de stadsbrand van 1862. Hij was voorzitter van de vrijmetselaarsloges in Zwolle en Kampen.

Meer ...