Aart Willem van Wijk

drankbestrijder en christen-socialist

1852 (Weesp) - 1918 (Zwolle)
Vrijzinnig hervormd predikant, eerst te Delden en gedurende 32 jaar te Zwolle. Hij behoorde tot de christen-socialisten, maar bewaarde distantie tot de sociaal-democraten (SDAP). Van Wijk was actief op het gebied van de drankbestrijding en was pleitbezorger van het algemeen kiesrecht, ook voor vrouwen. Zijn zoon Nicolaas zou een zeer bekend taalkundige en slavist worden.

Meer ...