C.N. (Chris) Fehrmann (1910-1981)


In 1943 kreeg Fehrmann een benoeming als leraar aardrijkskunde aan het Gemeentelijk Lyceum te Kampen, later het Almere College. In het jaar van zijn pensionering in 1974 mocht hij de scholengemeenschap nog dienen als conrector. Sedert zijn vestiging in Kampen lag de Kamper geschiedenis hem nauw aan het hart. Na het overlijden van Ennema nam hij diens taak over bij het Frans Walkate-archief. Onder zijn toezicht verscheen in 1947 voor het eerst weer de Kamper Almanak en hij bleef diens redacteur tot aan zijn dood. In de Almanak publiceerde hij regelmatig.

Fehrmann voelde zich verwant met de 18de eeuwse Verlichting, met de libertijns-rationalistich-vrijzinnig liberale stroming, die naast de rooms-katholieke en calvinistische in de Nederlandse traditie valt te onderscheiden. Die levensovertuiging maakte hem ook politiek actief. Jarenlang was hij een gewaardeerd lid van de liberale plaatselijke afdeling van de VVD en hield er voordrachten en politieke redevoeringen. Als gevolg van deze overtuiging wist hij voor het jubileumboek van de VORG in 1958 een fijnzinnige biografie te schrijven van de 18de eeuwse Kamper stadssecretaris J.A. Uitenhage de Mist.

In 1967 promoveerde hij cum laude aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam op De Kamper klokgieters. Dit werk was tevens zijn belangrijkste publicatie en betrof vooral de 16de eeuwse familie van Geert van Wou. Tot het bestuur van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG) trad Fehrmann toe in 1953 en bleef daarvan deel uitmaken tot 1979. Samen met Koch, Berkenvelder en De Groot vormde hij de eerste redactiecommissie in 1974. In 1977 maakte hij daarin plaats voor Eijken. In 1950 verscheen zijn eerste artikel, een genealogisch opstel over de Kamper familie van Ernst de Maler, in de jaarbundel van de VORG. Het zouden vooral artikelen zijn met een Kamper onderwerp, die hij vervolgens publiceerde in de bundel.

Mederedacteur A.C.F Koch schetst Fehrmann in een In Memoriam in Overijsselse Historische Bijdragen als volgt: ‘Zijn gedrongen gestalte, zijn levendige bewegingen verrieden samengebalde kracht. Deze energie, gecombineerd met gezellige mededeelzaamheid, maakten van hem een geliefd leraar, een gevierd spreker. Van zijn brede kennis hebben we door lezingen en rondleidingen kunnen genieten’.

Bronnen:

A.C.F. Koch, In memoriam Dr. CN. Fehrmann In: Overijsselse Historische Bijdragen 97 (1982). P. 5

A.J. Gevers. Christiaan Nathanaël Fehrmann, leraar In: De bundels gebundeld, 150 jaar geschiedschrijving in Overijssel, p. 208
Geboren:   circa 1910 Utrecht
Overleden:   23-03-1981 Kampen
Publicaties:   Literatuur: R.J. Kolman. Herinneringen aan dr. CN. Fehrmann, conservator van het Frans Walkate•archief (1947-1980) In: Kamper Almanak 1981/82, p. 173-196 (met bibliografie)
Laatst bijgewerkt op:   05-03-2014