Franciscus Martinius

dominee en dichter

1611 (Kampen) - 1653 (Epe)
Predikant-dichter uit Kampen, die op stadskosten theologie mocht studeren, maar vooral geïnteresseerd was in de letterkunde. Hij schreef gedichten, die wel tot de Christo-centrische poëzie gerekend worden.

Meer ...