C.W. van der Pot

staatsrechtgeleerde

1880 (Zevenbergen) - 1960 ('s Gravenhage)
C.W. van der Pot was een beroemd hoogleraar in het staatsrecht. Zijn jeugd bracht hij in Zwolle door en ook was hij een aantal jaren ambtenaar bij de provinciale griffie van Overijssel. In deze periode schreef hij het boek Zwolle's omgeving rond 1900 en een aantal artikelen over geschiedkundige onderwerpen.

Meer ...