C.W. van der Pot (1880-1960)


Sinds zijn tweede jaar verbleef Van der Pot op de kleine buitenplaats 'Overenk' nabij Zwolle. In deze stad volgde hij onderwijs aan de Rijks H.B.S en later aan het gymnasium te Kampen. In 1898 liet hij zich inschrijven als rechtenstudent aan de Universiteit van Utrecht, waar hij in 1903 promoveerde op stellingen tot doctor in de rechtswetenschap. Korte tijd werkte hij als advocaat te Dordrecht, maar in 1904 kreeg hij een aanstelling als ambtenaar bij de provinciale griffie van Overijssel en verhuisde weer naar Zwolle. Hier had hij tijd om in de omgeving van zijn prille jeugd rond te wandelen en daarvan verslag te doen in de plaatselijke krant. Deze artikelen, die altijd een geschiedkundige achtergrond hadden, werden na zijn dood gebundeld onder de titel Zwolle's omgeving omstreeks 1900.

Artikelen in de Verslagen en mededeelingen over landweren, de marke Zwolle en over de Voorsterpoort uit die periode getuigen van een kritische benadering van tot dan gehuldigde opvattingen. Ook bewerkte hij in 1910 het populaire boek van WA Elberts Historische wandelingen in en om Zwolle. Toen was hij echter al weer uit Zwolle vertrokken na zijn benoeming tot secretaris van het Hoogheemraadschap Rijnland. Daarna zou een wetenschappelijke carrière volgen als een beroemd hoogleraar in het staatsrecht.

In 1950 ging hij met emeritaat en kon hij zich onder andere weer wijden aan aspecten van de Overijsselse geschiedenis. Zijn laatste bijdrage aan de VORG was een biografie over de twee Dumbar's in de jubileumbundel Overijsselse portretten (1958). C.W. van der Pot werd lid van de VORG in 1904 tot aan zijn dood en fungeerde als penningmeester van 1905-1909 en als secretaris van 1909-1910.

Auteur: A.J. Gevers

Geboren:   25-01-1880 Zevenbergen
Overleden:   26-06-1960 's Gravenhage
Vader:   Barend van der Pot, fabrikant
Moeder:   Johanna Gosewina de Voogt
Echtgeno(o)t(e):   Lubertha Niermans
Laatst bijgewerkt op:   10-04-2014