J. ter Pelkwijk

bestuurder en bevorderaar onderwijs

1769 (Heino) - 1834 (Zwolle)
J. ter Pelkwijk vervulde vele functies in vooral het provinciale bestuur van Overijssel. Hij was onder meer gedeputeerde en gouverneur. In Zwolle maakte hij zich verdienstelijk voor het onderwijs en de armenzorg. Naast schoolboeken publiceerde hij onder meer Beschrijving van Overijsselsch watersnood in februarij 1825. Het werd een jaar na zijn dood geƫerd met een groot monument, waaruit het hoge aanzien dat hij in Zwolle genoot blijkt.

Meer ...