Willem Bartjens

schoolmeester

1569 (Amsterdam) - 2022 (Zwolle)

Bartjens, geboren in Amsterdam, werd in 1618 in Zwolle aangesteld als meester van de Franse school. Hij had toen al zijn beroemde, pedagogische rekenmethode ‘Cyfferinge’ gepubliceerd, waarna hij in Zwolle de ‘Vernieuwde Cyfferinge’ schreef. Ook verscheen, in 1737, een tweede deel. Bartjens sloot in zijn methode graag aan bij de dagelijkse praktijk. Zijn naam leeft voort in de uitdrukking ‘volgens Bartjens’Meer ...