Sybren van Tuinen

burgemeester

1913 (Sexbierum) - 1993 (Hattem)
De historicus en rasechte Fries Sybren van Tuinen was lange tijd burgemeester in Dokkum geweest toen hij in 1970 (tot 1978) hetzelfde ambt in Kampen ging vervullen. Daar ontplooide hij zich als een voortvarend bestuurder die onder meer het verval van de historische binnenstad te lijf ging en een aantal HBO-instellingen de stad binnenhaalde, wat een nieuwe bloeiperiode tot gevolg had.

Meer ...