Gerrit Jan Eshuis

amateurhistoricus

1895 (Almelo) - 1980 (Almelo)
Eshuis was een van de belangrijkste Twentse amateuroudheidkundigen. Hij combineerde historische gegevens met waarnemingen uit eigen archeologisch onderzoek en met de vele verhalen, herinneringen en anekdotes die hij optekende uit de mond van de bewoners van boerderijen in Twente en Salland.

Meer ...