J.C. Bijsterbos

bestuurder en kenner van Overijssels oud-recht

1814 (Kampen) - 1898 (Zwolle)
Bijsterbos was van beroep advocaat, maar was onder meer onbezoldigd archivaris in Kampen. Hij was mede-oprichter en eerste voorzitter van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.

Meer ...