Johann Christian Bijsterbos (1814-1898)


J.C Bijsterbos studeerde rechten aan de universiteit van Utrecht en promoveerde daar. Daarna vestigde hij zich als advocaat in zijn geboortestad. Daar dreigde het archief van de oude hanzestad door verwaarlozing en onkunde verloren te gaan. Aangemoedigd door F.A.S.A. baron van Ittersum en de provinciaal archivaris J. van Doorninck kwam de gemeenteraad over de brug om een gemeentearchivaris aan te stellen.

Op 14 februari 1843 werd Mr. J.C Bijsterbos als zodanig beëdigd, maar enige bezoldiging stond daar niet tegenover. Nadat hij gekozen was als Statenlid in 1850 en tot lid van de Gemeenteraad van Kampen legde hij formeel zijn arbeid neer. Opnieuw raakte het stadsarchief in kommervolle omstandigheden: er gingen stemmen op om een groot deel van het archief te vernietigen. Opnieuw sprong Van Ittersum in de bres en werd in 1859 opnieuw besloten een archivaris aan te stellen. Dit keer werd P.C Molhuysen als zodanig aangesteld.

Bijsterbos was inmiddels, sinds 1852, lid van Gedeputeerde Staten geworden, hetgeen in 1860 eindigde, toen hij tot griffier der Staten werd aangesteld. Dit bleef hij tot ultimo 1875. In de periode 1865-1870 was hij voor de tweede maal gemeentearchivaris, wederom zonder bezoldiging. Zijn aantekeningen werden per testament aan de Vereeniging nagelaten. Bijsterbos was de grote drijfveer achter de oprichting van de VORG: 'het organiseren en in stand houden van het verenigingsleven is Bijsterbos' grote kracht geweest; meer in elk geval dan het publiceren van geschriften', zo luidde het oordeel van zijn opvolger als voorzitter van de VORG G.J. ter Kuile jr.. Bijsterbos was voorzitter in 1858-1859 en 1865-1894 en heeft bijna 50 jaar in het bestuur gezeten.

Auteur: A.J. Gevers
Geboren:   16-08-1814 Kampen
Overleden:   13-10-1898 Zwolle
Publicaties:   Bronnen: J. Don, De archieven der gemeente Kampen. Deel I, het Oud Archief(Kampen 1963), p. xvii; G.J. ter Kuile, 'De Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 1858.1958', in: Verslagen en Mededelingen 73 (1958), p. 7 e.v.
Laatst bijgewerkt op:   27-02-2014