A. Wevers jr.

streekhistoricus en zakenman

1875 (Enschede) - 1960 (Enschede)
Zakenman en bestuurder me veel interesse voor de geschiedenis van Enschede en Twente. Legde grote verzamelingen munten en penningen en boeken aan, die hij aan de Oudheidkamer Twenthe schonk.

Meer ...