A. Wevers jr. (1875-1960)


A. Wevers jr. nam in 1897 de steenkolenhandel van zijn vader A. Wevers sr., over. Pas in 1955, na 58 jaar aan het hoofd van de onderneming te hebben gestaan, nam hij afscheid. Het bedrijf was één van de belangrijkste op haar gebied en had met de textielindustrie in de nabijheid grote afzetmogelijkheden. De firma werd ook de speciale vertegenwoordigster in Twente van de Steenkolen Handelsvereniging te Utrecht. Wevers heeft onder meer jarenlang geijverd voor het opnieuw in gebruik nemen van de in 1903 geopende spoorlijn Enschede-Ahaus.

Bekend werd Wevers vooral vanwege zijn activiteiten op historisch gebied. Hij was secretaris van de vereniging Oudheidkamer Twente en als zodanig ook een vooraanstaand medewerker van het Rijksmuseum Twenthe, dat de verzamelingen van de Oudheidkamer beheerde. Wevers schonk een grote collectie munten en penningen aan het museum, die hij in de loop der jaren verzameld had. Zijn specialiteit waren Wederdopersdaalders. Hij verzamelde niet alleen munten en penningen van de wederdopers, maar ook litetratuur. Hij publiceerde ook over genoemde onderwerpen. Zijn verzameling boeken op het gebied van streekliteratuur werd zeer omvangrijk en vormde na schenkink aan de Oudheidkamer de basis van de collectie streekliteratuur van de Oudheidkamer Twente.

A. Wevers jr. vervulde, behalve de al genoemde, tot op hoge leeftijd nog tal van functies. Hij was lid van de commissie van bijstand voor het Rijksmuseum Twenthe, bekleedde bestuursfuncties binnen de Nederlands Hervormde Gemeente, was een aantal jaren voorzitter van het burgerlijk armbestuur, bestuurder op het gebied van voogdij, voorzitter van de Twentse Aeroclub en voorzitter van de Twentse Blindenbond.

Auteur: Tonny Peters
Geboren:   30-12-1875 Enschede
Overleden:   10-01-1960 Enschede
Vader:   A. Wevers sr.
Echtgeno(o)t(e):   C.M. Sindorff
Publicaties:   Bron: Dagblad Tubantia 11 januari 1960
Laatst bijgewerkt op:   24-04-2014