Herman Bezoen

lexicoloog en dialectoloog

1908 (Enschede) - 1953 (Soest)
Taalkundige, die veel heeft gedaan voor de emancipatie van het (Twents) dialect. Bereidde de leerstoel Nedersaksisch in Groningen voor en publiceerde veel op het gebied van lexicologie en dialectologie. Een verkeersongeluk maakte een vroegtijdig einde aan zijn leven.

Meer ...