J.A.P.G. Boot

textielhistoricus en ondernemer

1905 ('s Gravenhage) - 2006 (Hobart (Tasmaniƫ))
Met zijn proefschrift De Twentsche katoennijverheid 1830-'73 schreef de bedrijfseconoom een standaardwerk over de geschiedenis van de textielindustrie. Hij werd een succesvol ondernemer in Tasmaniƫ en wist in zijn lange leven - hij werd 100 jaar - een grote textielbibliotheek op te bouwen, die hij schonk aan de Universiteit Twente en daarnaast nog diverse publicaties het licht te doen zien.

Meer ...