J.A. de Chalmot

uitgever en drukker

1734 (Leeuwarden) - 1801 (Kampen)
Kamper drukker en uitgever, die als vertegenwoordiger van de Verlichting veel encyclopedische werken uitgaf over wetenschap en eigentijdse geschiedenis. Voor Overijssel was hij belangrijk als uitgever en drukker van rechtshistorische werken als Landrecht van Averissel en Overijsselsche Gedenkstukken.

Meer ...