Philip Dirk baron van Pallandt

idealist

1889 (Den Haag) - 1979 (Ommen)
Eigenaar van landgoed en kasteel Eerde, die vanuit idealistische overwegingen zijn landgoed schonk aan de wereldleraar Krishnamurti. Ook behoorde hij tot de grondleggers van de padvinderij in Nederland. Ook aan deze jeugdbeweging stelde hij zijn landgoed beschikbaar.

Meer ...