Anna Morian

dichteres

1647 (Amsterdam) - 1696 (Amsterdam)
Anna Morian was een gelegenheidsdichteres uit Zwolle. Ze woonde daar tussen 1652 en 1672 en is er ook begraven. Twee jaar na haar overlijden in 1696 verscheen er een bundel met de titel De dichtkunst van joffrou Anna Morian. Rond 1670 was Zwolle een klein cultureel centrum volgens de predikant-dichter Arnold Moonen.

Meer ...