E.D. Eijken

archivaris

1929 (De Steeg) - 2003 (Zwolle)
Rijksarchivaris van Overijssel van 1971 tot 1991, secretaris van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis en auteur/samensteller van onder meer twee standaardwerken: een Overijssels leenrepertorium (1995) en 'Compendium van het Overijssels recht vóór 1811' (2007)

Meer ...