Cor van der Meer van Kuffeler

presidente Ver. voor Vrouwenkiesrecht

1860 (Rhenen) - 1934 (Deventer)

Op 10 mei 1906 werd er in Deventer een afdeling van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VvVK) opgericht, in aanwezigheid van presidente Aletta Jacobs. Initiatiefneemster en eerste presidente was mej. V.C. van der Meer van Kuffeler, die later ook actief werd in het hoofdbestuur van de VvVK (opgericht in 1894). Wie was deze mej. V.C. van der Meer van Kuffeler, die ook een voorvechtster was van het meisjesonderwijs en les gaf in Deventer en Zwolle?Meer ...