Hermannus Torrentinus

rector en moderne devoot

1450 (Zwolle) - 1520 (Zwolle)
Herman Torrentinus sloot zich na zijn opleiding te Deventer aan bij de Broeders des Gemenen Levens. Hij doceerde rethorica te Groningen en werd daarna rector van de Latijnse school in Zwolle. Ondanks blindheid bleef hij zijn vak tot aan zijn dood omstreeks 1520 uitoefenen.

Meer ...