Gerhardus ab Utrecht

predikant

1699 (Zwartsluis) - 1764 (Giethoorn)
Geen enkele predikant heeft zich in de achttiende eeuw zodanig met de verhouding tussen gereformeerden en doopsgezinden beziggehouden als Gerhardus van Utrecht. Het betrekkelijk grote aantal overgangen naar één van de beide doopsgezinde gemeenten van Giethoorn, die samen drie maal zo veel leden telden als de gereformeerde gemeente, waren voor hem een levenslange bron van ergernis. Ab Utrecht was een voorstander van een nauwgezet naleven van de zondagsrust. Zijn liefde voor het geven van catechisatie en zijn afkeer van de volkszonden als vioolspelen op zondag zetten Gerhardus ab Utrecht aan tot het schrijven van vele publikaties.

Meer ...