Jan van Doorninck

eerste archivaris van Overijssel

1809 (Deventer) - 1869 (Zwolle)
Jan van Doornicnk was de eerste provinciale archivaris van Overijssel. Een taak die veel werk inhield, gezien de belabberde conditie van de archieven. Het "Tijdrekenkundig register op het oud provinciaal archief van Overijssel" behoorde met de "Geslachtkundige aanteekeningen" tot zijn grote werken. Ook publiceerde hij in jaarboeken als de "Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren". Hij was een van de eerste leden van het in 1857 opgerichte Vereeniging ter beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.

Meer ...