H.J. Ankersmit (1895-1982)


Hendrik Jan werd geboren in 1895 als zoon van Dr H.J. (Hendrik Jan ) Ankersmit en S.A. (Sophia Aleida) Bessem.
Na de openbare lagere school te Deventer, van 1901 tot 1908, bezocht hij de openbare Hogere Burgerschool te Deventer. In zijn jeugd was hij sportief actief als roeier en speelde hij voetbal in het eerste elftal van UD dat toen nog in de hoogste klasse speelde. Van 1908 tot 1913 studeerde hij scheikunde (bachelor ) aan de University of California te Berkeley (V.S.). Na de dood van zijn vader in 1923 volgde hij hem op als directeur van Ankersmit’s ’s textielfabrieken. Hij bleef in de directie tot 1957.

Naast directeur van dit bedrijf en enkele dochtermaatschappijen vervulde hij tal van nevenfuncties in het bedrijfsleven en bankwezen, zoals: voorzitter Raad van Commissarissen Sallandsche Bank, voorzitter Raad van Commissarissen Overijsselsche Hypotheekbank, voorzitter Raad van Commissarissen Westlandsche Hypotheekbank, voorzitter Raad van Commissarissen wolspinnerij "Van Schuppen"te Veenendaal, lid hoofdbestuur Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
Daarnaast was hij lid Raad van Beroep voor de directe belastingen te Deventer en voorzitter Vereniging tot verbetering van woningtoestanden in Deventer.
Belangrijk, maar ook tijdrovend was zijn functie als dijkgraaf van het Waterschap Salland, van 1954 tot 1 januari 1966. Onder zijn leiding werd begonnen met de aanleg van infrastructurele werken ter verbetering van de waterhuishouding van Salland.

Behalve in het bedrijfsleven was Ankersmit ook actief in de politiek en het openbaar bestuur. Hij was onder meer voorzitter VVD afdeling Deventer en voorzitter VVD Kamerkring Overijsel tot 1952. In 1952 werd hij tot kamerlid gekozen voor de VVD. Hij hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met economische en financiële onderwerpen en was woordvoerder voor Surinaamse- en Antilliaanse zaken van zijn fractie. Hij heeft zich ook ingezet voor de bevordering van de luchtvaart Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting (1934)en ontwikkeling van de NV luchtvaartterrein Teuge.
Hij was een enthousiast sportvlieger en behaalde als eerste in Deventer een motor vliegbrevet. Het verhaal gaat dat hij inde jaren dertig met een eenmotorige tweedekker onder de spoorbrug van Deventer zou zijn gevlogen. Een dergelijke daad wijst op een zekere stoutmoedigheid.

Dat hij die in ruime mate bezat bewees hij ook door in de Tweede Wereld oorlog aan het verzet deel te nemen (vooral aan de financiering daarvan). Mede daarom werd hij in april 1945 door het Militair Gezag tot waarnemend burgemeester van Deventer, benoemd. Deze functie vervulde hij tot en met mei 1945. Op 28 april 1951 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij huwde in 1921 met A.M. (Anna Maria) Bunschoten. Dit werd huwelijk ontbonden op 15 augustus 1924. Uit dit huwelijk werden 1 dochter en 1 zoon geboren. In 1925 trouwde hij met K. (Kareline) Bloemendal. Uit dit huwelijk werden 2 dochters en 1 zoon geboren.

Auteur: W. Ankersmit

Zie ook: Biografisch Portaal
Geboren:   28-12-1895 Deventer
Overleden:   10-02-1982 Gorssel
Vader:   Hendrik Jan Ankersmit (1866-1923)
Moeder:   Sophia Aleida Bessem (1869-1937)
Echtgeno(o)t(e):   Anna Maria Bunschoten
Tweede echtgeno(o)t(e):   Kareline Bloemendal
Publicaties:   Bronnen en literatuur: W.Ankersmit. Katoen voor Afrika. In: Mijn Stad, Mijn Dorp, historisch tijdschrift Overijssel, maart/april 2012 Ned. Patriciaat, 1996
Laatst bijgewerkt op:   27-02-2014