Frank Löwik (1956-2009)


Franciscus Gerhardus Hieronymus (Frank) Löwik wordt op 30 september 1956 geboren in Almelo. Na zijn studie geschiedenis en Duits aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt hij docent geschiedenis, maatschappijleer en Duits aan de scholengemeenschap Piter Jelles in Leeuwarden. Löwik blijft ook na zijn verhuizing naar het noorden nauwe banden onderhouden met de cultuur van zijn geboortestreek en in het bijzonder zijn ‘modersproake’, het Twents.

Zijn belangstelling voor de hoeders van streekcultuur en –taal wordt al op de middelbare school in Almelo gewekt, als hij het boek ‘Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland’ van Jan Jans en de Twentse versie van ‘Elckerlyc’ door Gerard Vloedbeld leest. Löwik wijdt zijn MO-B scriptie aan pleitbezorgers van de streektaal, die onder de titel ‘Om de taal van Twente’ wordt gepubliceerd. Ook schrijft hij in 2001 een biografie over Jan Jans.

De Nieje Tied
In 1993 verschijnt bij De Oare utjouwerij in Enschede de eerste publicatie van Frank Löwik zelf in het Twents, de bundel Op ’n biester (Niejmoodse schetsn in t Almeloos). De bundel is het begin van een intensieve samenwerking met Goaitsen van der Vliet, eigenaar van die uitgeverij. De ‘Tukkerse Fries’ en de ‘Friese Tukker’ proberen, onder meer middels het ‘blad in t plat De Nieje Tied’ het Twents als levende literaire taal nieuwe impulsen te geven. Hun ‘niejmoodse’ aanpak valt niet in goede aarde bij de conservatieve streektaalbeoefenaren, maar draagt wel degelijk bij aan een opleving en popularisering van de streektaal. Sprekend voorbeeld daarvan is een Twentse vertaling van een Asterix-strip in 1997 door Löwik en Van der Vliet: ‘Ne gesjichte van Asterix den Galliër’. Het wordt de best verkochte Twentse uitgave ooit.

Regionalisten
De hernieuwde belangstelling voor het Twents in de jaren ’90 is voor Frank Löwik aanleiding om, naast zijn baan als docent geschiedenis, serieus werk te gaan maken van zijn studie naar de ‘regionalisten’. Mensen, die, zoals Löwik het zelf omschreef, ‘uitgaande van de culturele eigenwaarden van het gewest de toekomst in wilden en dat alles in het besef dat de tijd van Ot en Sien voorbij is en dat de wereld niet bij de eigen regio ophoudt’. De studie van Löwik aan het Nedersaksisch Instituut van de Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen resulteert in 2003 in het proefschrift ‘De Twentse Beweging: strijd voor modersproake en eigenheid’, waarop hij promoveert. Het proefschrift, waarin Löwik onder meer pleit voor een hogere erkenning van het Nedersaksisch, verschijnt als handelseditie bij het Van Deinse Instituut.

In 2007 verschijnt onder de titel ‘Flantuutn’ nog een bundel met verhalen en columns, die eerder verschenen in onder meer het Twents opinieweekblad De Roskam en het tijdschrift De Nieje Tied. Op 23 februari 2009 overlijdt Frank Löwik plotseling.

Auteur: Ben Siemerink

Zie ook Wikipedia en Wikipedie

Geboren:   30-09-1956 Almelo
Overleden:   23-02-2009 Leeuwarden
Echtgeno(o)t(e):   Ingrid Ganzeboom
Publicaties:   Werk van Frank Löwik, o.a.: - Op n biester; Niejmoodse schetsn in t Almeloos. Eanske, Oare OEtjouwerij, 1993 - samen met Goaitsen van der Vliet: Ne gesjichte van Asterix den Galliër; Kats in t plat!; Asterix den Galliër. Eanske, De oare OEtjouwerij, 1997 - De Twentse Beweging : strijd voor moadersproake en eigenheid. Enschede, Van Deinse Instituut, 2003 - Flantuutn; Verhaaln en kaanttekstn. Eanske, De Oare útjouwerij, 2007
Laatst bijgewerkt op:   26-03-2014