Ank Bijleveld-Schouten


Op 17 maart 1962 was de lente nog ver weg, het kwik bleef diep onder het vriespunt steken. De winter zou dat jaar veel later dan gewoonlijk eindigen, maar bij het katholieke militairengezin Schouten, in de vrijwel gelijknamige Schoutstraat in IJsselmuiden, brak die dag het voorjaar aan.

Dochter Anna Theodora Bernardina, roepnaam Ank, werd geboren. Bijna 48 jaar later, op 1 januari 2011, werd ze als Ank Bijleveld Commissaris van de Koningin in de provincie waarmee ze vergroeid was geraakt.

De ouders van Ank Bijleveld-Schouten kwamen van Gendt, in de Betuwe, naar IJsselmuiden. Haar vader was beroepsmilitair en om de paar jaar elders gelegerd. Het gezin kon daardoor niet echt wortelen, waar het ook terechtkwam. Moeder Schouten werkte als kleuterleidster, totdat ze trouwde en, zoals destijds nog wettelijk bepaald was, bij die gelegenheid werd ontslagen. Ook Anks jongere zusje kwam in de IJsseldelta ter wereld, omdat vader in Kampen was gelegerd. In 1966 verhuisde het gezin naar Woudenberg, weer drie jaar later was het Oosterhout. 'Ik heb in mijn jeugd drie basisscholen van binnen gezien', zegt Bijleveld. Ze was te jong om het nomadenbestaan als dochter van een militair als een last te zien. 'Langdurige contacten leg je pas op latere leeftijd. Ik herinner me uit die jonge jaren dat ik vooral veel met mijn zus optrok.'

Uiteindelijk wortelde Ank Bijleveld in Twente, waar ze inmiddels al meer dan dertig jaar woont. Nadat ze aan de toen nog Technische Hogeschool in Enschede bestuurskunde had gestudeerd, maakte ze snel politiek carrière binnen het CDA. Eerst in de gemeenteraad van Enschede, daarna in de Tweede Kamer. Zeven jaar lang was ze burgemeester van Hof van Twente, waarna ze in 2007 landelijk doorbrak als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als Commissaris keert ze nu – opnieuw terug naar Overijssel. Naar Goor, om precies te zijn. Ze woont er inmiddels al vele jaren. Ondanks de Betuwse wortels van haar voorouders beschouwt ze het als haar thuis. En IJsselmuiden? Daarvan herinnert ze zich vooral die koude winters: 'Mijn moeder vertelde me altijd dat in maart de IJssel nog dichtgevroren was. Ze kon met de kinderwagen over het ijs naar Kampen lopen.

Eerder gepubliceerd in Mijn Stad Mijn Dorp, historisch tijdschrift Overijssel. Jaargang 2, nr. 1 (februari-maart 2011)

Zie ook Parlement & Politiek
Geboren:   17-03-1962 Ijsselmuiden
Laatst bijgewerkt op:   27-02-2014